Školní družina

Pedagogická práce ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času..

Děti v naší ŠD odpočívají a rekreují se při pohybu venku, společných i individuálních hrách, besedách a soutěžích. Při výběru zájmových činností záleží na věku dětí, ale snažíme se kreslit, sportovat, zpívat i tancovat, vytvářet v dětech kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě.

Nedílnou součástí práce ŠD je příprava na vyučování, upevňování hygienických návyků a zásad slušného chování. Klademe důraz na vzájemnou pomoc a ohleduplnost.

Pro zpestření činnosti připravujeme besedy, exkurze, víkendové výlety i vícedenní pobyty.

Vychovatelky ŠD se snaží rozvíjet dětské schopnosti, povzbuzovat je ke všem činnostem, dát prostor tvořivosti, dbají na harmonický vývoj a seznamují děti s přiměřeným hodnotovým systémem.


Poplatek za školní družinu

Pro školní rok 2018-19 je stanoven poplatek 500,- Kč za celý školní rok. Platbu za školní družinu předávejte vychovatelce svého dítěte. Poplatek je splatný do konce září daného školního roku.


Vychovatelky ve školních družinách

Vchod hlavní (budova B):

 • Karlovská Hana - vedoucí ŠD
 • Lukáčová Jitka
 • Merklová Ivana
 • Tydrychová Eva

Vchod od pošty:

 • Neumannová Anna
 • Šlapáková Eva
 • Šturmová Martina

Provoz:

 • ráno od 6.00 hod.
 • odpoledne do 16.30 hod.

Měsíční plány školní družiny

ČERVEN 2019

..zobrazit historii plánů


Kontakt:

 • pevná linka do školy - 499 320 901 nebo 499 320 300
 • Karlovská H. - 730 933 769
 • Lukáčová L. - 730 933 819
 • Merklová I. - 730 933 820
 • Tydrychová E. - 730 933 824
 • Šturmová M. - 730 933 823
 • Neumannová A. - 730 933 817
 • Šlapáková E. - 730 933 818

Telefony vychovatelek v provozu mimo dny školního volna pro volání od 14:30 - 16:30 hod. V jinou dobu zasílejte pouze SMS. Děkujeme.


Projekt školní družiny 2018 - 2019

Ahoj Česko!

CELOROČNÍ DRUŽINOVÁ HRA

AHOJ ČESKO! - ANEB VLAKEM "BOHEMIA EXPRES" PO KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Oslavíme sté narozeniny Československa. Dozvíme se něco málo o České republice, což je pro nás důležité, stále aktuální a neváže se jenom na nějaká výročí, byť "sebekulatější".

Jsme tu přece doma a svůj domov bychom měli znát. K tomuto "učení" přidáváme svůj docela malý příspěvek v podobě celoroční hry. Jejím prostřednictvím se děvčata a kluci něco málo dozvědí o krajích České republiky a to formou hry a akčních činností. V souhrnu je to docela malá "skládačka". Účelem hry je vzbudit zájem o Českou republiku.

Našim průvodcem je lvíček REX.

Podrobný program jednotlivých měsíců

eTwinnning

eTwinnning

Projekt Krajina Zelenkovo:


Řád:


Přihláška:


Fotografie:


Akce a články:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady