Školní družina

Pedagogická práce ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času..

Děti v naší ŠD odpočívají a rekreují se při pohybu venku, společných i individuálních hrách, besedách a soutěžích. Při výběru zájmových činností záleží na věku dětí, ale snažíme se kreslit, sportovat, zpívat i tancovat, vytvářet v dětech kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě.

Nedílnou součástí práce ŠD je příprava na vyučování, upevňování hygienických návyků a zásad slušného chování. Klademe důraz na vzájemnou pomoc a ohleduplnost.

Pro zpestření činnosti připravujeme besedy, exkurze, víkendové výlety i vícedenní pobyty.

Vychovatelky ŠD se snaží rozvíjet dětské schopnosti, povzbuzovat je ke všem činnostem, dát prostor tvořivosti, dbají na harmonický vývoj a seznamují děti s přiměřeným hodnotovým systémem.


Poplatek za školní družinu

Pro školní rok 2019-20 je stanoven poplatek 500,- Kč za celý školní rok. Platbu za školní družinu předávejte vychovatelce svého dítěte. Poplatek je splatný do konce září daného školního roku.


Vychovatelky ve školních družinách

Vchod hlavní (budova B):

 • Karlovská Hana - vedoucí ŠD
 • Lukáčová Jitka
 • Merklová Ivana
 • Tydrychová Eva

Vchod od pošty:

 • Neumannová Anna
 • Šlapáková Eva
 • Šturmová Martina

Provoz:

 • ráno od 6.00 hod.
 • odpoledne do 16.30 hod.

Měsíční plány školní družiny

BŘEZEN 2020

..zobrazit historii plánů


Kontakt:

 • pevná linka do školy - 499 320 901 nebo 499 320 300
 • Karlovská H. - 730 933 769
 • Lukáčová L. - 730 933 819
 • Merklová I. - 730 933 820
 • Tydrychová E. - 730 933 824
 • Šturmová M. - 730 933 823
 • Neumannová A. - 730 933 817
 • Šlapáková E. - 730 933 818

Telefony vychovatelek v provozu mimo dny školního volna pro volání od 14:30 - 16:30 hod. V jinou dobu zasílejte pouze SMS. Děkujeme.


Projekt školní družiny 2019 - 2020

Indiánský rok

CELOROČNÍ DRUŽINOVÁ HRA

INDIÁNSKÝ ROK aneb KDO BUDE INDIÁNSKÝ NÁČELNÍK KMENE?

Hlavním cílem celoroční hry je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových dovedností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. Vytvářet správný vztah k přírodě, udržovat přátelskou atmosféru a zlepšovat fyzickou kondici.

MOTTO: Život je plný překážek, ale jen ten, kdo se při prvním neúspěchu nevzdává a neustále na sobě pracuje, něčeho dosáhne.

Podrobný program jednotlivých měsícůeTwinnning

eTwinnning

Projekt Krajina Zelenkovo:


Řád:


Přihláška:


Fotografie:


Akce a články:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady