Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Výzva OP VVV Šablony II

Výzva OP VVV

Operační Program - Věda, výzkum vzdělávání

 • Název projektu: "Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady II"
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011957
 • Název příjemce: Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
 • IČ příjemce: 60154721

plakát Šablony II

V rámci tohoto grantu dostala škola finanční prostředky na školení učitelů, mentoring, rozšíření a zkvalitnění výuky formou volitelných předmětů a dělených hodin, nákup učebních pomůcek, činnost školního psychologa apod.

Aktivity projektu:

 • Personální podpora ZŠ – školní psycholog
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze, cizí jazyky, projektová výuka, polytechnické vzdělávání, ICT
 • Kluby: čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Projektový den ve škole a mimo školu, ve školní družině a mimo školní družinu
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady