Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Grantový projekt AIESEC "Edison" 2016

  • Navštíví nás studenti z Číny, Taiwanu, Hong Kongu, Íránu a Indie.
  • Přednášet o svých zemích budou žákům pátých až devátých ročníků.

COMENIUS

Když chce většina z nás vyrazit do zahraničí poznat cizí kulturu nebo získat nové zážitky, často musí sebrat odvahu a rozbít prasátko. Žáci středních a základních škol mají ale možnost poznat "kus světa" přímo ve škole. Díky projektu EDISON za nimi přijedou studenti ze zahraničí a jejich výuku i přestávky obohacují po celý týden.

Zkratka a zároveň název celého projektu, EDISON, vystihuje vše, co projekt zahrnuje, čím je přínosný i pro koho je určený.

Education. Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network.

Anshuman

Massi

Monique

Patty

Zikki


Články z akce:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady