Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Národní projekt KLÍČE PRO ŽIVOT v naší školní družině

KLÍČE PRO ŽIVOT

Klíče pro život je národní projekt, na jehož realizaci se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže. Jeho smyslem je dlouhodobá podpora kvalitního využívání volného času dětí a mládeže. Běží v celé České republice a v následujících letech by měl přinést zejména svým propracovaným systémem vzdělávání rozvoj důležitých dovedností, znalostí, schopností a postojů (tedy klíčových kompetencí) těm, kteří se denně věnují dětem ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a nestátních neziskových organizacích. Mezi klíčové kompetence patří: dobrovolnictví, participace, zdravé klima v zájmovém vzdělávání, inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturalita, medializace a mediální výchova.

My jsme si vybrali dvě: medializace a mediální výchova a inkluze dětí se speciálními potřebami. V oblasti mediální výchovy bychom chtěli zdokumentovat a ukázat pomocí prezentací a občasníku, co se u nás ve družině "děje". V druhé tématu - inkluze dětí se speciálními potřebami bychom se rádi zaměřili na zařazení všech dětí do činnosti. Každé dítě přece nemůže být atlet, gymnasta nebo malíř či zpěvák. A i dítě, které má problémy při vyučování si zaslouží, aby se mu věnovala stejná pozornost a ochutnal chvíli slávy při vyhlašování vítězů.

Celý projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem.


Fotogalerie projektových akcí:


Časopis "Zprávičky ŠD":

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady