Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Výzvy OP VK

Výzva č. 56 – Podpora výuky jazyků

  • Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2654
  • Čtenářské dílny, zahraniční jazykové kurzy pro učitele, zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Výzva č. 57 – Rozvoj technických a jazykových dovedností

  • Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0303
  • Šablony: rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ, Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ, Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu, Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady