Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Výzva OP VVV

Výzva OP VVV

Operační Program - Věda, výzkum vzdělávání

 • Název projektu: "Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady"
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004655
 • Název příjemce: Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
 • IČ příjemce: 60154721

logolink

V rámci tohoto grantu dostala škola finanční prostředky na školení učitelů, mentoring, rozšíření a zkvalitnění výuky formou volitelných předmětů a dělených hodin, nákup učebních pomůcek, činnost školního psychologa apod.

Aktivity projektu:

 • Personální podpora ZŠ – školní psycholog
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech : čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, inkluze a cizích jazyků
 • Vzájemná spolupráce pedagogů – čtenářská gramotnost
 • Čtenářský klub
 • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Tandemová výuka na ZŠ

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady