Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

EU peníze školám

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do grantu EU PENÍZE ŠKOLÁM

- cizí jazyky - využívání ICT - matematika - přírodní vědy - finanční gramotnost -
- inkluzívní vzdělávání - čtenářská a informační gramotnost -

  • Název projektu: "Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady"
  • Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2581
  • Název příjemce: Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
  • IČ příjemce: 60154721
  • Datum zahájení realizace projektu: 01.06.2011
  • Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2013
  • Celková výše finanční podpory: 3 993 334,00

V rámci tohoto grantu dostala škola finanční prostředky na nákup učebních pomůcek, informační techniky a mzdové prostředky na zkvalitnění a individualizaci výuky.

Nedílnou součástí projektu (jedním z výstupů) bylo vytvoření sad digitálních učebních materiálů. Tento web slouží k jejich povinné publikaci veřejnosti.


Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady

EU peníze školám

V lednu škola úspěšně završila stejnojmenný projekt v rámci programu EU peníze školám s finanční podporou Evropské unie a MŠMT ČR, díky které pedagogové během uplynulých dvou školních roků zlepšovali kvalitu vzdělávání. Realizaci projektu zapojení učitelé věnovali spoustu energie a hodin práce navíc. Projekt umožnil vytvářet menší skupiny žáků pro výuku matematiky, českého a anglického jazyka, provádět více laboratorních prací z přírodopisu nebo vyučovat aplikované fyzice. Během času vzniklo přes 900 nových, převážně digitálních učebních materiálů pro zatraktivnění a větší názornost výuky. Řada pedagogů se zúčastnila vzdělávacích kurzů podporujících rozvoj jazykové, matematické, finanční a přírodovědné gramotnosti. Kabinetní sbírky a knihovny se rozrostly o nové pomůcky, např. moderní přístroje a soupravy pro fyziku a chemii, výukový software, interaktivní učebnice, české a anglické knihy společné četby a další. Projekt také umožnil dokončit realizaci hlavního cíle plánu rozvoje ICT školy – vybavit všechny třídy síťovými počítači, ozvučením a dataprojektory nebo interaktivními tabulemi. Podmínky pro moderní výuku jsou tak na naší škole každodenně dostupné všem učitelům i žákům.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady