Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech (VUREES)

  • - pilotní škola spolu s partnerem ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
    - www.vcele.eu

VUREES

Naše škola se stala pilotní školou projektu VUREES, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace a řešitelem projektu je občanské sdružení Asociace pedagogů základního školství České republiky.

Cílem projektu je naučit žáky 1. i 2. stupně ZŠ podnikavosti, ekonomické gramotnosti a ekologické zodpovědnosti.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady