Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady

EU peníze školám

V lednu škola úspěšně završila stejnojmenný projekt v rámci programu EU peníze školám s finanční podporou Evropské unie a MŠMT ČR, díky které pedagogové během uplynulých dvou školních roků zlepšovali kvalitu vzdělávání. Realizaci projektu zapojení učitelé věnovali spoustu energie a hodin práce navíc. Projekt umožnil vytvářet menší skupiny žáků pro výuku matematiky, českého a anglického jazyka, provádět více laboratorních prací z přírodopisu nebo vyučovat aplikované fyzice. Během času vzniklo přes 900 nových, převážně digitálních učebních materiálů pro zatraktivnění a větší názornost výuky. Řada pedagogů se zúčastnila vzdělávacích kurzů podporujících rozvoj jazykové, matematické, finanční a přírodovědné gramotnosti. Kabinetní sbírky a knihovny se rozrostly o nové pomůcky, např. moderní přístroje a soupravy pro fyziku a chemii, výukový software, interaktivní učebnice, české a anglické knihy společné četby a další. Projekt také umožnil dokončit realizaci hlavního cíle plánu rozvoje ICT školy – vybavit všechny třídy síťovými počítači, ozvučením a dataprojektory nebo interaktivními tabulemi. Podmínky pro moderní výuku jsou tak na naší škole každodenně dostupné všem učitelům i žákům.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady