Informace o škole

Během roku 2007 prošla ZŠ Schulzovy sady řadou podstatných změn. Rozhodnutím Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 4. 2007 došlo od 1. září 2007 ke sloučení ZŠ R. A. Dvorského, ZŠ Komenského a Školní jídelny se ZŠ Schulzovy sady, která se stala jediným společným pokračujícím subjektem.

Provozně je uspořádána tak, že původní organizace se staly pracovními úseky nového celku, v jejichž čele stojí jednotliví zástupci ředitele a vedoucí školní jídelny. Ředitelství školy sídlí v budově A v ulici Školní a ekonomické oddělení sídlí v budově B v ulici Legionářské.

ZŠ Schulzovy sady je úplná základní škola zařazená do sítě škol. Ve školním roce 2020/2021 ji v celkem 34 třídách navštěvuje přes 800 žáků, o které se stará početný pedagogický sbor a řada správních zaměstnanců.

Menší děti (1. - 4. ročník) využívají služeb školní družiny, jejíž oddělení jsou k dispozici v budově B v ulici Legionářské od 6:00 do 16:30 hodin.

Větší žáci (5. - 9. ročník) mohou v poledních a odpoledních hodinách trávit volný čas ve školním klubu v budově B.

Zejména dojíždějící žáci mohou využívat denně od 6,30 do 7,30 hodin zpřístupněné počítačové učebny v budově B.

Všichni žáci se mohou výhodně, zdravě a chutně stravovat ve vlastní školní jídelně, která pro ně k obědu připravuje výběr ze dvou jídel.

Škola se také připojila k projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, od poloviny září tak dostanou žáci obou stupňů zdarma dvě svačinky týdně.

Vedení školy

Ředitelem a statutárním zástupcem školy je Mgr. Ivan Jugl, v jeho nepřítomnosti jsou statutárním zástupem Mgr. Helena Seitlová a PaedDr. Zuzana Mertlíková. Vedoucí školní jídelny je Zuzana Nyčová.


Rozmístění tříd a kabinetů

Uspořádání tříd a kabinetů pro školní rok 2020/2021

Školní řád


Vnitřní řády

Řády školní družiny, školního klubu, školní jídelny a počítačové sítě.

Česká školní inspekce


Bezpečnostní kamerový systém

Dne 1. 2. 2016 byl spuštěn provoz bezpečnostních kamer u vchodů do budov školy. Kamery slouží především k identifikaci při otevírání dveří. Více informací dostali rodiče v informačním letáku.


GDPR - ochrana osobních údajů

pověřenec GDPR
 
Ing. Mračko Milan
    dpozsschsady.cz

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady