Rozmístění tříd a kabinetů

Uspořádání tříd a kabinetů pro školní rok 2020/2021

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady