Rozmístění tříd a kabinetů

Uspořádání tříd a kabinetů pro školní rok 2019/2020

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady