Modelářský kroužek ve školním roce 2014 – 2015

V tomto školním roce se nám podařilo opět otevřít zájmový kroužek Letecký modelář. Na kroužek dochází 8 chlapců, z nich dva druhým rokem. Náplní letošního kroužku je stavba házedla ze stavebnice a stavba malého motorového RC modelu Adam 400 podle plánku. K jeho stavbě jsme dostali veškerý materiál a nářadí.

Modelářský kroužek ve školním roce 2014 – 2015

Navíc mají členové kroužku i nadále možnost cvičit ovládání RC modelů na počítačovém simulátoru.

Modelářský kroužek ve školním roce 2014 – 2015

Dny s příznivým počasím využijeme k létání se skutečnými modely. Na podzim nám počasí přálo dvakrát, takže si zejména noví členové vyzkoušeli, co znamená řídit letadlo.

Modelářský kroužek ve školním roce 2014 – 2015

Věřím, že všem vydrží zájem o letecké modelářství a podaří se jim postavit oba modely a úspěšně je zalétat. Fotografie z naší činnosti naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Petr PavelkaČinnost kroužku Letecký modelář byla zahájena ve školním roce 2013/14

Od 1. listopadu 2013 jsme zahájili činnost nového zájmového kroužku – Letecký modelář. V prvním roce se do něj přihlásilo 11 chlapců, především ze 7. ročníku. Kroužek vede Mgr. Petr Pavelka.

Letecký modelář

.. více informací

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady