Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Návody a rady

 

DynEd

Zavedení systému výuky anglického jazyka DynEd

Vážení rodiče,
Naše škola již delší dobu klade důraz na výuku anglického jazyka. V této oblasti chceme patřit mezi nejlepší školy v našem regionu, resp. v České republice. Chceme, aby si vaše děti osvojily základy tohoto jazyka přirozenou cestou a mohly pak angličtinu aktivně používat po zbytek života. Abychom naplnili tyto cíle, rozhodli jsme se využít mimořádné nabídky a zavést na celé škole výjimečný systém výuky anglického jazyka – systém DynEd. Vaše děti se budou učit jazyk nadále svými učiteli, kteří do své výuky zapojí právě tento systém.

DynEd International se výuce angličtiny věnuje přes 25 let a její kurzy jsou rozšířeny ve více než 50 zemích světa. K dnešnímu dni studuje se systémem DynEd více než 10 milionů studentů. Systém výuky DynEd byl akreditován například ministerstvy školství Francie, Číny, Turecka a získal přes 40 mezinárodních ocenění.

V ČR DynEd využívá například VUT Brno a byl pilotně úspěšně ověřen v rámci společného projektu s NIDV na 24 školách a 1200 žácích.

Jedná se o řešení výuky angličtiny s důrazem na ústní komunikační dovednosti a s maximálně individualizovaným přístupem ke každému žákovi. Studovat mohou bez omezení, kdykoli a kdekoli, tedy i doma pod vašim dohledem (vaše znalost angličtiny není nezbytná).

V dolní části najdete návod jak naistalovat DynEd na domácím počítači, aby DynEd mohlo využívat Vaše dítě i doma, a prosíme Vás o provedení instalace.

DynEd učí cizí jazyk jako dovednost, tedy tak, aby žáci byli schopni jazyk používat automaticky a pohotově. Svým obsahem je zdaleka nejrozsáhlejší. Pro jednotlivé věkové kategorie a jazykové úrovně je vyvinut vždy speciální jazykový kurz.

Co přináší DynEd rodičům:

 • Individuální vzdělávací přístup k vašemu dítěti
 • Stejné šance pro všechny žáky
 • Možnost sledování průběhu studia (co, kdy, jak dlouho vaše dítě studovalo, výsledky testů, atd.) a pokroku studia u vašeho dítěte
 • Jednoduché a transparentní hodnocení žáků
 • Vaše dítě bude nadstandardně zvládat anglický jazyk

Co přináší DynEd žákům:

 • Několikanásobně rychlejší pokrok při osvojování jazyka
 • Kvalitní ústní komunikaci – s důrazem na poslech a mluvení (85% času)
 • Výuku v "nestresovém prostředí", kdy se nebojí dělat chyby
 • Individualizovanou výuku – obsah kurzů se neustále přizpůsobuje jejich aktuální jazykové úrovni
 • Učí se ve škole i doma
 • Vidí svůj pokrok

Prosím Vás o aktivní podporu – instalaci systému na počítač doma a následný průběžný dohled nad plněním domácí přípravy v zadaném časovém rozsahu. Výuku podporovanou systémem DynEd zahajujeme v průběhu měsíce září tohoto roku.


Návod k instalaci na žákovskou domácí stanici ZDE (PDF)


Návod na nastavení přehrávače QuickTime ZDE (PDF)
Toto opatření má odstranit vypadávání zvuku při poslechu.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady