Užitečné odkazy

Nově:


Rok revoluce - Knihovna Václava Havla

www.dict.com

www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/inkluzivni-vyuka

http://www.khanacademy.org/#browse

http://multikulti-challenge.cz/

http://www.youtube.com/schools

http://www.prurezovatemata.cz/%C3%9Avodn%C3%ADstr%C3%A1nka.aspx

http://www.postbellum.cz/

http://www.nuov.cz/

http://www.itfitness.cz/

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=360

http://www.jak-spravne-psat.cz/

http://www.prurezovatemata.czEU peníze školám

www.eupenizeskolam.cz

Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.


Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

www.ctenarska-gramotnost.cz

Webový portál pro učitele: čtenářská gramotnost, čtenářství, tvůrčí psaní, projektové vyučování, mediální výchova.


Školský vzdělávací a informační portál

www.edu.cz

Výchova a vzdělávání, volný čas, poradenské služby ve školství, legislativa, normy, knihovna, statistika, výzkum a vývoj, mezinárodní aktivity, moderní technologie ve vzdělávání


Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona ve školách

autorsky-zakon-msmt.pdf

PDF dokument se stanoviskem MŠMT k často kladeným otázkám ohledně autorských práv.


Školský vzdělávací a informační portál

www.edu.cz

Výchova a vzdělávání, volný čas, poradenské služby ve školství, legislativa, normy, knihovna, statistika, výzkum a vývoj, mezinárodní aktivity, moderní technologie ve vzdělávání


Školský informační portál Královehradeckého kraje

www.sipkhk.cz

V polovině března byl spuštěn celokrajský školský informační systém: Školský informační portál Královéhradeckého kraje. Komu má projekt sloužit? Má sloužit všem: žákům a jejich rodičům, pedagogům a ředitelům škol i zaměstnavatelům v našem regionu. Spuštění projektu jsme urychlili o téměř celý rok, neboť jsme cítili potřebu informačně podpořit již letošní období přijímacího řízení na střední školy. Z původně plánovaného rozsahu aplikace, kde jsme chtěli vytvořit on-line systém mapující počet přijatých žáků a počet volných míst na jednotlivých školách, jsme museli po námitkách Úřadu pro ochranu osobních údajů ustoupit. Velmi rychle se prokáže, že nový systém přijímacího řízení zvýší všeobecnou míru nejistoty u většiny žáků a jejich rodičů i středních škol.


Vše o oborech, školách a uplatnění absolventů

www.infoabsolvent.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Podrobné informace o školách a oborech vzdělání propojené s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Infoabsolvent.cz poskytuje rovněž kvalifikovanou pomoc žákům, kteří mají problémy s učením a jeho součástí je i filmový průvodce volbou povolání.


Metodický portál RVP.cz

www.rvp.cz

Jedinečná volně přístupná elektronická databáze.
Aktualně zhruba tisíce metodických příspěvku, využitelných při tvorbě a následné realizaci školních vzdělávacích programů. Portál denně navštíví průměrně dva tisíce zájemců, kteří si vybírají z jeho široké nabídky.


Národní institut pro další vzdělávání - NIDV

www.nidv.cz

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů. Oproti jiným organizacím, které se zabývají podobnou činností, má NIDV výhodu celostátní působnosti a velmi široké lektorské základny...


ÚIV: Ústav pro informace ve vzdělávání

www.uiv.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) je příspěvkovou organizací, přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem v Praze.


Královéhradecký kraj - Školství, mládež a tělovýchova

www.kr-kralovehradecky.cz

Informace z oblasti školství, soubory a formuláře ke stažení, vzdělávací semináře, adresáře atd.


INFRA cz (Kafomet)

www.infracz.cz/

Zde naleznete ucelenou nabídku vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT pro oblast DVPP.


Angličtina on-line

Zde najdete několik odkazů na stránky zabývající se výukou angličtiny (cvičení, výklad gramatiky, kvízy, apod.):

Dále několik odkazů na anglické slovníky na internetu:


Němčina on-line

Zde najdete několik odkazů na stránky zabývající se výukou němčiny (cvičení, výklad gramatiky, kvízy, apod.):


Internetový portál NEMECKY-JAZYK.cz

www.nemecky-jazyk.cz

Portál si klade za cíl poskytnout zdarma materiály pro výuku německého jazyka žákům, studentům i zájemcům z řad široké veřejnosti. Výhodou je snadná dostupnost informací a jejich přehledná kategorizace, ať je zájemce kdekoli on-line. Na realizaci webu se podílí studenti pedagogické fakulty a rodilí mluvčí. Na jeho realizaci se mohou podílet rovněž žáci a studenti, stejně jako ostatní zájemci formou vlastních seminárních příspěvků, které budou umístěny ve speciální sekci.


  • DICT.com - "Slovníky, na které se můžete spolehnout"

OSNADO spol. s r.o.

www.osnado.cz/

Dopravní firma zajišťující hromadnou dálkovou dopravu, MHD i nákladní přepravy.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady