Školní poradenské pracoviště

 

 

Kontakty na poradenské pracovníky školy

 • Mgr. Iva Pelíšková, výchovný poradce pro 1. stupeň budovy A
  iva.peliskovazsschsady.cz
 • Mgr. Jaroslav Samek, výchovný poradce pro 1. stupeň budovy B
  jaroslav.samekzsschsady.cz
 • Mgr. Sabina Široký, školní metodik prevence pro budovu A
  sabina.sirokyzsschsady.cz
 • Mgr. Marcela Budinská, školní metodik prevence pro budovu B
  marcela.budinskazsschsady.cz
 • Mgr. Alena Zlámalová, výchovný poradce pro 2. stupeň budovy A
  alena.zlamalovazsschsady.cz
 • Mgr. Jiří Čapek, výchovný poradce pro 2. stupeň budovy B
  jiri.capekzsschsady.cz
 • PhDr. Monika Voleská, školní psycholog
  monika.voleskazsschsady.cz
  731 748 380
Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady