Mimořádná opatření školy:

17. června 2020

Informace k předání vysvědčení
Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci se předání vysvědčení mohou zúčastnit všichni žáci. Předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. v čase od 8,00 do 9,00 hodin.

Do školy budou moci jen žáci zdraví, bez příznaků virového onemocnění. Žáci, kteří nechodí v současnosti (v červnu) do školy, musí předložit třídnímu učiteli při příchodu čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Setkávání školních skupin 1. a 2. stupně se nemění a probíhá do 29. 6. podle stanoveného rozvrhu. Služba školní družiny je 30. 6. k dispozici pouze žákům, kteří ji v současnosti v rámci školních skupin při docházce do školy využívají.

Nepředaná vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a bude možné si je vyzvednout 30. 6. nebo po telefonické domluvě během prázdnin.


3. června 2020

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole od 15. 6. ve skupinách do 15 žáků, zejména z těchto důvodů: setkání se spolužáky a vyučujícími, odevzdání domácích prací, hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků (vyklizení šatních skříněk a vrácení klíčů), odevzdání učebnic a dále pro předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

S ohledem na možnosti školy budou setkání realizována jednou týdně v čase od 8,00 do 11,00 hodin v určených učebnách. Se skupinou žáků mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Organizační informace pro žáky 2. stupně a zákonné zástupce najdete v plném textu dopisu viz níže.

.. celý text zprávy


26. května 2020

Vážení rodiče,
přípravné schůzky zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční ve dnech 9. - 11. 6. 2020 podle tříd. Původně plánovaný termín 2. června neplatí. Pozvánku s konkrétním datem obdržíte v nejbližších dnech poštou.

Setkání s třídními učitelkami a vychovatelkami se za zvýšených hygienických opatření uskuteční v tělocvičně budovy A vždy od 17:00 hodin. Přijďte bránou z ulice Legionářské na školní dvůr a vstupte do budovy vchodem do nové schodišťové věže.

Těšíme se setkání.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


20. května 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
již dva měsíce probíhá nestandardní vzdělávání a bude pokračovat až do prázdnin, jiné bude také hodnocení prospěchu ve 2. pololetí školního roku.

Hodnocení na vysvědčení bude v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. na základě jiných kritérií než za normálního průběhu školního roku - viz přiložený dopis.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

celý text dopisu


20. května 2020

Od pondělí 25.5. bude pracovní doba pokladny v jídelně od 7:00 do 8:00 a od 11:00 do 13:00 hodin:

Výdej obědů pro cizí strávníky u zadního vchodu jídelny bude stále mezi 12:00 a 13:00 hodin.


Nástup žáků 1. stupně od 25. května:
18. květen je posledním dnem pro přihlášení žáků 1. stupně k docházce do školy od 25. 5. 2020.
Všechny potřebné informace a doklady jsou ve zprávě na webu školy a rozeslané všem rodičům přes Komens.
Přihlaste žáky zprávou svému třídnímu učiteli.
(Anketa v minulém týdnu byla pouze orientačním zjišťováním zájmu.)


14. května 2020

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za odpovědi v anketě. Na základě Vámi projeveného zájmu jsme získali přibližná data o nárocích na kapacitu a vytvořili rámcový model fungování školy v této mimořádné situaci. Nyní Vás informujeme o organizaci a podmínkách dobrovolného pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 a vyzýváme Vás k závaznému přihlášení žáků do 18. 5. 2020.

.. celý text zprávy

6. května 2020

Vážení rodiče,
abychom mohli připravit návrat žáků 1. stupně do školy, žádáme Vás o vyjádření Vašeho zájmu odpověďmi na otázky v anketě v systému Bakaláři do 12. 5. 2020 do 20:00 hodin.

.. celý text zprávy

5. května 2020

Od pondělí 11. května mohou docházet do školy žáci 9. ročníku na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Výuka českého jazyka a matematiky bude probíhat dva dny v týdnu ve dvou dopoledních blocích ve skupinách do 15 žáků při zachování organizačních a hygienických podmínek doporučených MŠMT.

Předpokládáme, že vzdělávání bude probíhat dle následujícího rozvrhu:

9.A pondělí a středa 7,55 – 11,25 hodin
9.B (skupina 1) pondělí a středa 8,00 – 11,30
9.B (skupina 2) pondělí a středa 8,05 – 11,35
9.C úterý a čtvrtek 7,55 – 11,25
9.D úterý a čtvrtek 8,00 – 11,30

Nezbytnou podmínkou je doručení vyplněného a podepsaného čestného prohlášení (viz příloha) při příchodu žáka 11. 5., resp. 12. 5. 2020 do školy, bez předání prohlášení nesmí žák do budovy vstoupit.

K přípravě na přijímací zkoušky ve škole dle této zprávy může zákonný zástupce žáka přihlásit nejpozději do 7. 5. 2020, nejlépe však během středy 6. 5. 2020. Pozdější přihlášení není možné. Zákonný zástupce přihlásí žáka zprávou řediteli školy prostřednictvím Bakaláři - Komens.

čestné prohlášení rodičů

.. celý dopis


20. dubna 2020

Školní jídelna od středy 22. 4. připravuje výdej obědů "přes okénko" pro cizí strávníky (veřejnost).

V pracovních dnech bude v době 12:00 - 13:00 hodin otevřen zadní vchod jídelny na rampě, kde budou vydávány předem objednané a zaplacené obědy. Ty budou k vyzvednutí v jednorázových nádobách (polévka a hlavní jídlo) v celkové ceně 80,- Kč za dodržení všech současných hygienických opatření.

Obědy se nevydávají do přinesených nádob. Objednaný oběd nevyzvednutý ve stanovené době propadá v plné výši.

Nabízíme výběr ze dvou jídel, jídelníček webových stránkách www.zsschsady.cz. Informace na telefonu 499 320 187.

Platba v hotovosti je možná v pokladně v přízemí školní jídelny době 12.00-13.00 hod.


27. března 2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě, kterému ještě nebylo 13 let v okamžiku, kdy o něj rodič nebo jiná osoba žijící ve společné domácnosti začal/a pečovat z důvodu uzavření školy vydává a potvrzuje škola pro žáky z budovy A v kanceláři školy v přízemí, pro žáky z budovy B v kanceláři školy v 1. poschodí v čase:

Pondělí - pátek 8:00 - 12:00

Zvoňte na kancelář, ohlašte se mikrofonem a vyčkejte před budovou. Děkujeme.

Pro konzultace a elektronické žádosti volejte na 499 320 901 nebo pište na:

  • budova A dana.safkova@zsschsady.cz
  • budova B marcela.sulikova@zsschsady.cz
    nebo zdenka.hauserova@zsschsady.cz

15. března 2020

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření
Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování.

Školní jídelna při ZŠ Schulzovy sady je proto od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena pro cizí strávníky. Dříve zakoupené a objednané obědy budou automaticky odhlášeny. Pro případné vracení peněz bude pokladna v přízemí otevřena od 11:30 do 12:30 hodin.

Stravování pro zaměstnance pokračuje bez přerušení. Obědy budou vydávány v čase od 12:00 do 13:00 hodin.


13. března 2020

Vážení žáci a rodiče,
během uzavření školy bude vzdělávání v naukových předmětech probíhat náhradním způsobem prostřednictvím internetu. V programu Bakaláři najdete v Přehledu výuky informace o učivu, kterému by se žáci měli věnovat. Prostřednictvím Domácích úkolů vás budou učitelé informovat o studijních materiálech a vzdělávacích zdrojích. V některých případech budou vyžadovat zpětnou vazbu textovou formou a/nebo souborem v příloze. V prostředí Bakalářů budeme mít všichni přehled a evidenci o aktivních a již hotových úkolech.
Domácí práce a úkoly by měly mít stejný rytmus, jaký určoval rozvrh vyučovacích hodin.
Žáci, snažte se pracovat pravidelně a svědomitě, nyní nejde o známky, ale o to, co se naučíte, co budete umět.
Rodiče, děkujeme vám za podporu svých dětí při učení i za částečné přejímání role učitele. Vzdělávání na dálku se nyn í učíme všichni, buďme k sobě navzájem tolerantní a shovívaví k případným nedostatkům. Důležitá je aktivita a vytrvalost.
Naší snahou je žáky nepřetěžovat. Budeme opakovat, procvičovat a v malých dávkách postupovat v novém učivu tam, kde je to možné.
Prosím, snažte se řídit pokyny jednotlivých vyučujících, v případě potřeby je kontaktujte přes Komens.
Pro usnadnění práce s elektronickým odevzdáváním domácích úkolů připojujeme jednoduchý manuál.

Mgr. Ivan Jugl a Ing. David Sedláček

12. března 2020

Zákaz byl nouzovým stavem rozšířen o další formy prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vláda zakazuje od 12. března 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb (např. sportoviště). Z uvedeného důvodu ZŠ Schulzovy sady uzavírá dnešním dnem tělocvičny a hřiště.

Lyžařský výcvik žáci dokončí a vrátí se zítra v plánovaném čase. Třídní učitelé umožní žákům vyzvednutí věcí ze šatních skříněk.


10. března 2020
Bezpečnostní rada státu dnes ráno rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra 11. 3. 2020 tedy děti nemají do odvolání chodit do školy.

Z Mimořádné opatření MZ ve věci uzavření škol a školských zařízení opatření vyplývá:

  • Zakazuje se osobní přítomnost žáků v ZŠ a všech školských zařízeních (DDM, DM a internáty, PPP, SPC, ŠD, ŠJ, ŠK apod.)
  • Školní jídelny mohou nadále fungovat, ale pouze pro zaměstnance a cizí strávníky, ne pro žáky.

Pokud se jedná o žáky 7. A a 7. B na lyžařském výcviku - MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.).

Dospělí strávníci si obědy odhlašují sami, děti jsou odhlašovány automaticky jídelnou až do opětovného nástupu do školy.

Zároveň se ruší všechny plánované školní akce včetně Ze školky do školy 12. 3. a Dne otevřených dveří 19. 3. 2020.

Doporučujeme všem sledovat pro další zprávy informační systém Bakaláři - Komens, webové stránky školy: http://www.zsdknl.cz/ a e-mailovou komunikaci.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školyKrálovedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady