Mimořádná opatření školy:

Vážení rodiče,
abychom mohli připravit návrat žáků 1. stupně do školy, žádáme Vás o vyjádření Vašeho zájmu odpověďmi na otázky v anketě v systému Bakaláři do 12. 5. 2020 do 20,00 hodin.

Přečtěte si tyto informace, označte odpovědi a odešlete (uložte anketu).

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy. Účast je nepovinná. Je třeba zvážit zdravotní rizika.

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky paralelních tříd jednoho ročníku, tzn. nejen jedné třídy. Záleží na počtu přihlášených a možnostech školy.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Předpokládaný program dne: dopoledne výuka, odpoledne školní družina – vše v jedné třídě, mezitím oběd ve školní jídelně.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. S ohledem na kapacitní možnosti nejenom třídní učitelé.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Začátek dne se stanoví na obvyklou dobu mezi 7,45 až 8,15 hod. Konec aktivit bude stanoven s přihlédnutím k personálním možnostem a k požadavkům rodičů.
 • Konkrétní podobu programu představíme po vyhodnocení Vašich odpovědí.
 • Závazně pak budete moci zapsat žáky do 18. 5. 2020 prostřednictvím Bakalářů. O způsobu Vás budeme informovat.
 • V případě zájmu, který překročí kapacitní možnosti školy, budou upřednostněni žáci nižších ročníků.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady