Mimořádná opatření školy:

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za odpovědi v anketě. Na základě Vámi projeveného zájmu jsme získali přibližná data o nárocích na kapacitu a vytvořili rámcový model fungování školy v této mimořádné situaci. Nyní Vás informujeme o organizaci a podmínkách dobrovolného pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 a vyzýváme Vás k závaznému přihlášení žáků.

  • K dobrovolné docházce do školy musí rodiče své děti přihlásit nejpozději do 18. 5. 2020 (viz příloha). Pozdější přihlášení není možné.
  • Žáci se ve škole během dopoledne budou věnovat vzdělávacím aktivitám, které po obědě v případě Vašeho zájmu přejdou v aktivity zájmové.

V příloze této zprávy naleznete veškeré informace k průběhu výuky, provozu a organizaci pobytu ve škole a také nezbytné formuláře - čestné prohlášení a formulář o odchodu žáka ze školy. Pečlivě si přečtěte všechny materiály. Probíhající výuka se bude muset přizpůsobit přísným hygienickým podmínkám, které budou povinni žáci dodržovat. Své případné dotazy směřujte na vedení školy.

Konečná podoba skupin bude stanovena během příštího týdne na základě obdržených přihlášek. Vzhledem k omezení 15 žáků ve skupině nebudou všichni žáci v přímé péči svého třídního učitele. Záležet bude na počtu přihlášených žáků i požadavcích na délku pobytu. Vedle učitelů se ve vzájemné spolupráci o žáky budou starat asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny.

Přejeme Vám i Vašim dětem hodně zdraví a děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady