Školní liga házené

Byla ukončena Školní liga házené.

Družstvo 4. ročníku se svou trenérkou Milenou Hofmanovou obsadilo výborné 2. místo.

Školní liga házené

Mgr. Alena dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady