Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Školní kolo Poznávání přírodnin

V pátek 16.5. se konalo školní kolo přírodovědné soutěže Poznávání přírodnin.
Žáci poznávali různé druhy rostlin a živočichů.

Poznávání přírodnin

Poznávání přírodnin

Poznávání přírodnin

Poznávání přírodnin

Poznávání přírodnin

Děkujeme za organizaci Mgr. Petře Katerincové.

Mgr. Alena Dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady