Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Recyklohraní - první body

Před 14 dny jsme odevzdali první krabici plnou starých baterií o hmotnosti 22 kg. Na náš školní účet tak přibylo 110 bodů. Děkuji všem, kteří přispěli, zejména ekologické třídě 6.C za velmi aktivní plnění sběrové krabice a pomoc při organizaci sběru.

Recyklohraní

Dalších 50 bodů pro nás získala 7. třída. Ve volitelném předmětu Ekologická praktika žáci vyplnili kvíz o zpětném odběru elektrozařízení. I jim patří náš dík.

Celkem tedy na našem kontě máme 310 bodů. Úspěšní budeme jistě i po Vánocích, kdy se do projektu zapojí i další dva úseky.

Mgr. Petra Katerincová - koordinátor projektu na ZŠ


O soutěži si přečtete zde:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady