Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Školní kolo Moderátorské soutěže

Ve čtvrtek 12. února si někteří žáci ZŠ Schulzovy sady vyzkoušeli, co znamená práce moderátora. V rámci školního kola se před odbornou porotou zhostili několika úkolů - měli se představit ostatním, dále pronést monolog na téma Evropská unie nebo libovolný členský stát. Poslední úkol si soutěžící losovali - měli posluchače upozornit např. na sportovní nebo kulturní akci, vyhlásit předpověď počasí apod.

Moderátorská soutěž

Odborná porota složená ze známých rozhlasových osobností p. Ponomareva, P. Stárkové, J. Malého, M. Schejbalové a představitele MÚ Mgr. V. Bibena, vyslechla a posoudila jednotlivá vystoupení a vybrala vítěze. V kategorii 6.-7. zvítězila Tereza Hrušková, v kategorii 8.-9. tříd Nikola Čejková. Obě postupují do celostátního kola Mladý evropský moderátor v České Lípě. Kromě cen, které obdržely, mohou se ještě podívat do rozhlasového studia.

Moderátorská soutěž

Děkujeme DDM Jednička, kde se školní kolo odehrávalo, a Mgr. Janě Tauchmanové vedoucí mediálního kroužku při DDM, která tuto zajímavou akci zorganizovala.

Mgr. Alena Dušková


Více fotografií ve Fotogalerii

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady