Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Sbíráme kaštany a žaludy

Každý rok žáci naší ZŠ sbírají kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Ve spolupráci s mysliveckými sdruženími tak přilepšují v zimě zvířátkům do krmelců a zásypů. Vánoce lesní zvěři a ptákům vylepší určitě jako každý rok i vánoční strom, který jim děti v lese ozdobí jablíčky, semeny, různými plody a vším, co mají zvířátka ráda. Už nyní děti shromažďují vše, co je pro zvířátka zdravé a pomůže jim lépe přežít nástrahy zimy.

Sbíráme kaštany a žaludy

Letos žáci nasbírali celkem 2052 kg kaštanů a žaludů.

Nejpilnější byly děti ze 3.C s průměrem 25,57 kg na 1 žáka. Mezi tři nejpilnější sběrače patří Lukáš Buďárek ze 3.C, který nasbíral 257 kg, Eliška Sklenářová ze 4.C se 138 kg byla druhá a Josef Pochobradský ze stejné třídy se 117 kg obsadil třetí místo.

Ti nejlepší dostali drobné odměny a na jaře je čeká výlet do Krkonošského národního parku. Poděkování patří všem sběračům a také paní učitelce Bc.Janě Fišerové, která každoroční sběr obětavě organizuje. Žáci naší školy zcela přirozeně pomáhají přírodě a naplňují tak ekologické poslání školy.

Mgr. Alena Dušková


>> výsledky sběrové soutěže


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady