Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Školní kolo Kinderiády na ZŠ Schulzovy sady

Víte, co je to Kinderiáda? Je to atletický závod pro žáky 1. stupně základních škol. Závody jsou určeny družstvům o čtyřech chlapcích a čtyřech dívkách. Každý ročník (2. - 5. třídy ZŠ) reprezentuje jeden hoch a jedna dívka. Atletické disciplíny vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Cílem je zprostředkovat žákům 1. stupně atmosféru atletických závodů a motivovat je k dalšímu zájmu o atletiku.

Školní kolo Kinderiády

Učitelky ZŠ Schulzovy se rozhodly provést v letošním roce nominaci na regionální kolo Kinderiády formou školního kola, do kterého mohla každá třída nominovat nejlepší 3 dívky a 3 chlapce. Ti pak mohli vzájemně změřit své síly.

Školní kolo Kinderiády

Školního kola se zúčastnilo 91 dětí od prvních do pátých tříd. Všichni závodníci soutěžili v běhu na 60 m, a dále v disciplíně určené danému ročníku. Prvňáčci a druháci ve skoku z místa, třeťáci v hodu plným míčem, čtvrťáci v hodu kriketovým míčkem a páťáci ve skoku dalekém.

Školní kolo Kinderiády

Pro většinu dětí to byly jejich první velké závody, a tak soutěž braly velmi vážně. Po vyhodnocení výsledků byli známi reprezentanti, kteří budou reprezentovat školu 8. června na regionálním kole Kinderiády. Za druhé ročníky to jsou Thomas Sitzberger a Nela Drápalíková z 2.B, za třetí ročníky Anna Sořepová ze 3.B a Jakub Mikyska z 3.A, za čtvrté ročníky Adéla Linková a Pavel Vlček ze 4.F a za páté ročníky Aneta Černohubová a Matyáš Kazda z 5.A.

Školní kolo Kinderiády

Všem nominovaným závodníkům blahopřejeme a budeme jim držet palce, aby se jim vydařila také regionální soutěž v Hradci Králové. Zároveň děkujeme pomocníkům z řad rodinných příslušníků závodníků, jejichž pomoc byla velmi přínosná.

za učitelky 1. stupně Mgr. Pavlína Špatenková


Výsledky:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady