Velikonoční laťka

26. 3.2013 jsme uspořádali v naší tělocvičně tradiční závody ve skoku vysokém pod názvem Velikonoční laťka.

Odvážlivci a všichni žáci, kterým nechybí elán do sportování a mají soutěžního, dravého ducha, byli rozděleni do čtyřech kategorií a vše mohlo vypuknout. Dívky na jedno doskočiště, chlapci na druhé a skáčeme... Začali jsme na výškách odpovídajících spíše roztrénování. Kdo nechtěl, přidával se později podle potřeb.

Velikonoční laťka
Velikonoční laťka

Na všech bylo vidět odhodlání a snaha ukázat ostatním, ale taky sama sobě, že něco dokáží. Díky tomu jsme se dočkali řady vynikajících výkonů a překonání několika osobních rekordů. Dokonce se objevili adepti, kteří pokud by svůj talent cíleně rozvíjeli, mohli by v budoucnu uvažovat o atletické kariéře.

Mgr. Jiří Baier


Výsledková listina .


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady