Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Já už to umím, znám ...

Dne 5. 12. 2014 se žáci 9.D třídy zúčastnili již 10. ročníku soutěže mladých budoucích odborníků "Já už to umím,znám ..." pořádané každoročně Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov ve výcvikovém centru Hlušice na podporu řemesel a učňovského školství. Akce je pořádána ve spolupráci se Střední školou gastronomie a služeb Nová Paka a Střední školou zahradnickou Kopidlno.

Letošního jubilejního ročníku se účastnilo 32 základních škol v 11 řemeslných oborech. Naši žáci se prezentovali v 5 disciplínách a to elektrikář, kuchař, automechanik, krejčí a řezník.

Já už to umím, znám ...

Já už to umím, znám ...

Největšího úspěchu dosáhla Eliška Sklenářová, která v oboru krejčí obsadila 3. místo, za což jí patří velká gratulace a poděkování.

Je ovšem třeba ocenit i ostatní zúčastněné žáky za snahu a zájem.

Celá akce byla zpestřena hodinovou barmanskou show v podání mistra ČR a Evropy Davida Neumanna, což byla pro žáky třešnička na dortu soutěžního dopoledne.

Já už to umím, znám ...

Já už to umím, znám ...

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení naší školy za umožnění účasti na této podnětné akci pro vycházející žáky a zároveň pořádajícím školám za pozván í a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Čapek, výchovný poradce pro volbu povolání

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady