Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Schulzovy sady mají nejrychlejší běžce na okrese!

Ve středu 4. května se konalo v Trutnově okresní kolo soutěže Štafetový pohár, kterého se zúčastnila také dvě družstva ZŠ Schulzovy sady a jedno družstvo ZŠ Strž.

Český atletický svaz pořádá tuto soutěž pro děti z 1. stupně základních škol. Úkolem je postavit dvě osmičlenné štafety z mladších (1. – 3. třída) a starších (4. – 5. třída) školáků. Tyto dvě štafety pak běhají závod na 8 x 100 m. Potom se na start postaví mix ze čtyř mladších a čtyř starších žáků. Ti pak změří síly v běhu na 8 x 200 m.

Letos se na start okresního kola postavilo celkem 9 štafet.

Nejprve soutěžilo mladší žactvo. Zvítězila štafeta Vrchlabí před ZŠ Schulzovy sady, budova A a ZŠ Mládežnická Trutnov. Mezi štafetami staršího žactva zvítězila štafeta ZŠ Schulzovy sady, budova A před ZŠ Vrchlabí a ZŠ Schulzovy sady, budova B. Mezi mixovanými štafetami zvítězila štafeta ZŠ Mládežnická Trutnov před ZŠ Schulzovy sady, budova A a ZŠ Vrchlabí.

Schulzovy sady mají nejrychlejší běžce na okrese!

V celkovém součtu všech štafet vybojovalo družstvo ZŠ Schulzovy sady, budova A ve složení V. Vovsová, J. Šturmová, A. Sedláčková, A. Šírová, D. Jakubec, A. Malich, M. Přibyl, J. Dušek, A. Rutrlová, A. Sedláčková, K. Holubcová, B. Síbrová, V. Mazák, P. Kraus, J. Flégl a S. Rajsner pohár za 1. místo. Družstvo ZŠ Schulzovy sady, budova B ve složení E. Výprachtická, K. Ježková, T. Ševčíková, K. Filarová, M. Herzog, I. Polan, R. Mrkvička, A. Buřval, N. Hilermanová, A. Medlíková, B. Fléglová, B. Rymerová, M. Masařík, O. Fischer, F. Medlík, N. Pour obsadilo 5. místo.

Závod proběhl za chladného deštivého počasí, a tak si všichni závodníci zaslouží pochvalu za své výborné výkony. Družstvu ZŠ Schulzovy sady, budova A přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat příští středu 11. května.

Mgr. Pavlína Špatenková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady