Soutěž: Máš nápad, natoč to a ukaž!

V lednu tohoto roku se žáci třídy 6. A a 6. C zapojili do soutěže: Máš nápad, natoč to a ukaž!

Cílem soutěže bylo vytvořit krátká vzdělávací videa zaměřená na některé vyučovací předměty.

Naše úspěšné žákyně si vybraly natočení vzdělávacího videa z předmětu Fyzika. K videu také sestavovaly 3 otázky, které měly ověřit, zda divák video pochopil.

V této soutěži uspěla dokonce dvě naše soutěžní videa! A to video žákyně Šárky Kavanové z 6. A a společné video žákyň Terezy Maturové a Lady Drabíkové z 6. C. Obě videa se umístila mezi 10 nejlepšími a na základě toho žákyně dostanou za každé video finanční odměnu ve výši 3.000,- Kč.

Vím, že na vymyšlení a natočení videa neměly dívky mnoho času, a proto moc oceňuji jejich snahu a věnovaný volný čas, a upřímně jim gratuluji k výhře, kterou si zasloužily. Samy žákyně hovořily o tom, že je natáčení videa bavilo a užily si u toho i mnoho legrace.

Soutěž: Máš nápad, natoč to a ukaž!

Soutěž: Máš nápad, natoč to a ukaž!

Soutěžní videa jsou s uvedením autorů umístěna na Portálu Burzovní nadace.

Mgr. Sabina Kindlová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady