Excelence základních škol 2018

V závěru roku vyhodnotilo MŠMT program Excelence základních škol 2018. Program je zaměřen na podporu pedagogů pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky základních škol, kteří dosahují vynikajících výsledků ve vyšších kolech soutěží MŠMT.

V roce 2018 se probojovalo do krajských kol započítaných soutěží devět našich reprezentantů, a to v Soutěži v německém jazyce, Zeměpisné olympiádě, Olympiádě v českém jazyce, Matematické olympiádě, Chemické olympiádě a Biologické olympiádě. Bodové hodnocení v rámci Excelence získali v Soutěži v německém jazyce a Zeměpisné olympiádě.

Gratulace patří úspěšným reprezentantům a uznání pedagogům, kteří se podíleli na odborné přípravě žáků.

Mgr. Ivan Jugl

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady