Sběr starého papíru

TŘÍDNÍ CELOROČNÍ SOUTĚŽ

sběr starého papíru


Zde budou zveřejňovány průběžné výsledky za jednolivé měsíce (sběrové týdny).


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady