Třídy cestovního ruchu

Od školního roku 2009/10 mají žáci 6. tříd v našem městě možnost volby další specializace, a to cestovního ruchu.

(Pro školní rok 2017/18 nebude tato výběrová třída nabízena.)

Třída cestovního ruchu

Třída cestovního ruchu

Jejich touhu po poznání zde rozvíjejí jak běžné, tak především zcela nové učební předměty, jako jsou prezentační seminář, zeměpis cestovního ruchu, konverzace v anglickém jazyce a psaní na klávesnici.

Žáci jsou vedeni nejen k rozvíjení svých komunikačních schopností, ale i k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich zpracování a prezentaci před kolektivem třídy. Učí se schopnosti improvizace, práce v týmu a zodpovědnosti za výsledek společné práce. Zábavnou formou se seznamují s nejnovějšími informačními technologiemi, kromě nejrůznějších počítačových programů a interaktivní tabule také využívají školní iPady.

A přitom nesedí jen ve školních lavicích. Zapojují se do různých projektů, zúčastňují se řady tematicky zaměřených exkurzí a zájezdů, dokonce i do ciziny. Jen několik příkladů pro ilustraci - vyměňují si přáníčka při příležitosti Dne jazyků, Halloweenu nebo Vánoc, tvoří anglické příběhy ze zadaných slov nebo píší návody na jednoduché výrobky a pokoušejí se poté vyrobit na oplátku něco podle návodu zahraničních kamarádů. V letošním roce si vyzkoušeli své schopnosti dorozumět se v anglickém jazyce, když nás v rámci projektu EDISON na týden navštívilo pět studentů z Ukrajiny, Rumunska, Brazílie, Číny a Taiwanu.I další poznatky zažijí takzvaně "na vlastní kůži". Cestování časem do pravěku, antiky či středověku, orientují se v labyrintech i v cizích městech, učí se platit eury i librami, ...

Třída cestovního ruchu

Občas žáci tráví ve škole dokonce i svůj volný čas, a to např. celé odpoledne při Halloween Party v kostýmech nebo dokonce i noc při již tradiční English Party spojené s půlnočním hledání pokladu.

Přitom nenásilně zjišťují, že je možné spojit zábavu a učení a že to, co je baví, je zároveň i vzdělává a obohacuje.

Žáci těchto tříd tedy získají nejen rozšířené znalosti z různých předmětů, ale celkově dobrý základ pro další studium na středních školách obdobného zaměření - např. místní SŠIS.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady