Pedagogičtí pracovníci

ředitel školy
 
Mgr. Jugl Ivan
    ivan.juglzsschsady.cz
 
 
zástupkyně ředitele
 
PaedDr. Mertlíková Zuzana
    zuzana.mertlikovazsschsady.cz
 
Mgr. Seitlová Helena
    helena.seitlovazsschsady.cz
 
 
učitelé
 
Mgr. Baier Jiří
    jiri.baierzsschsady.cz
 
Mgr. Baudischová Jitka
    jitka.baudischovazsschsady.cz
 
Bc. Bezrová Aneta
    aneta.bezrovazsschsady.cz
 
Mgr. Budinská Marcela
    marcela.budinskazsschsady.cz
 
Mgr. Bugar Marian
    marian.bugarzsschsady.cz
 
Mgr. Čapek Jiří
    jiri.capekzsschsady.cz
 
Mgr. Chaloupková Lenka
    lenka.chaloupkovazsschsady.cz
 
Mgr. Drtinová Hana
    hana.drtinovazsschsady.cz
 
Mgr. Dvořáčková Barbora
    barbora.dvorackovazsschsady.cz
 
Bc. Paulusová Fišerová Jana
    jana.fiserovazsschsady.cz
 
Mgr. Fléglová Pavlína
    pavlina.fleglovazsschsady.cz
 
Mgr. Godárová Jitka
    jitka.godarovazsschsady.cz
 
Mgr. Hloušková Kristýna
    kristyna.hlouskovazsschsady.cz
 
Mgr. Johnová Markéta
    marketa.johnovazsschsady.cz
 
Mgr. Jonešová Radmila
    radmila.jonesovazsschsady.cz
 
Mgr. Katerincová Petra
    petra.katerincovazsschsady.cz
 
Mgr. Kindlová Sabina
    sabina.kindlovazsschsady.cz
 
Mgr. Klenovská Jana
    jana.klenovskazsschsady.cz
 
Mgr. Kočnarová Pecháčková Daniela
    daniela.kocnarovazsschsady.cz
 
Mgr. Kotová Diana
    diana.kotovazsschsady.cz
 
Mgr. Krejčí Jitka
    jitka.krejcizsschsady.cz
 
Mgr. Kuchtová Jana
    jana.kuchtovazsschsady.cz
 
Mgr. Kwiecienová Ivana
    ivana.kwiecienovazsschsady.cz
 
Mgr. Mácová Jitka
    jitka.macovazsschsady.cz
 
Mgr. Malichová Eva
    eva.malichovazsschsady.cz
 
Mgr. Marksová Lada
    lada.marksovazsschsady.cz
 
Mgr. Nosek Tomáš
    tomas.nosekzsschsady.cz
 
Mgr. Nosková Milena
    milena.noskovazsschsady.cz
 
Mgr. Novák Jakub
    jakub.novakzsschsady.cz
 
Mgr. Novotná Kateřina
    katerina.novotnazsschsady.cz
 
Mgr. Odrášková Štěpánka
    stepanka.odraskovazsschsady.cz
 
Mgr. Pavelka Petr
    petr.pavelkazsschsady.cz
 
Mgr. Pelíšková Iva
    iva.peliskovazsschsady.cz
 
Mgr. Plecháčová Lenka
    lenka.plechacovazsschsady.cz
 
Mgr. Přichystal Miroslav
    miroslav.prichystalzsschsady.cz
 
Mgr. Růžičková Zuzana
    zuzana.ruzickovazsschsady.cz
 
Mgr. Šafková Veronika
    veronika.safkovazsschsady.cz
 
Mgr. Samek Jaroslav
    jaroslav.samekzsschsady.cz
 
Ing. Sedláček David
    david.sedlacekzsschsady.cz
 
Mgr. Široký Sabina
    sabina.sirokyzsschsady.cz
 
Mgr. Špatenková Pavlína
    pavlina.spatenkovazsschsady.cz
 
Mgr. Teislerová Jana
    jana.teislerovazsschsady.cz
 
Ing. Tlamichová Iva
    iva.tlamichovazsschsady.cz
 
Mgr. Vepřeková Jana
    jana.veprekovazsschsady.cz
 
Mgr. Všetečková Jitka
    jitka.vseteckovazsschsady.cz
 
Mgr. Zeifartová Ivana
    ivana.zeifartovazsschsady.cz
 
Mgr. Zimková Jana
    jana.zimkovazsschsady.cz
 
Mgr. Zítka Jaroslav
    jaroslav.zitkazsschsady.cz
 
Mgr. Zlámalová Alena
    alena.zlamalovazsschsady.cz
 
Mgr. Zlámalíková Zuzana
    zuzana.zlamalikovazsschsady.cz
 
 
pedagogické asistentky
 
Bc. Hojná Karolína
    karolina.hojnazsschsady.cz
 
Jarošová Lucie
    lucie.jarosovazsschsady.cz
 
Marková Michaela
    michaela.markovazsschsady.cz
 
Bc. Říhová Růžena
    ruzena.rihovazsschsady.cz
 
Samková Milena
    milena.samkovazsschsady.cz
 
Škaloudová Kristína
    kristina.skaloudovazsschsady.cz
 
Tesařová Věra
    vera.tesarovazsschsady.cz
 
Trösterová Veronika
    veronika.trosterovazsschsady.cz
 
Weiglová Jiřina
    jirina.weiglovazsschsady.cz
 
 
vedoucí školní družiny
 
Karlovská Hana
    hana.karlovskazsschsady.cz
 
 
vychovatelky ŠD
 
Lukáčová Jitka
    jitka.lukacovazsschsady.cz
 
Merklová Ivana
    ivana.merklovazsschsady.cz
 
Neumannová Anna
    anna.neumannovazsschsady.cz
 
Šlapáková Eva
    eva.slapakovazsschsady.cz
 
Šturmová Martina
    martina.sturmovazsschsady.cz
 
Tydrychová Eva
    eva.tydrychovazsschsady.cz
 
Žižková Miloslava
    miloslava.zizkovazsschsady.cz
 
 
funkci školního psychologa zastává
 
PhDr. Voleská Monika více informací..
 
funkci speciálního pedagoga zastává
 
Mgr. Eliška Tauchmanová více informací..

 

*) e-mailové adresy jsou záměrně zobrazovány graficky kvůli ochraně proti spambotům .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady