Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2020/21

Od 1. dubna do 15. dubna 2020 bez osobní přítomnosti ve škole.

Informace o zápisu na školní rok 2020/21

.. více informací


Mimořádná opatření školy:

27. března 2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě, kterému ještě nebylo 13 let v okamžiku, kdy o něj rodič nebo jiná osoba žijící ve společné domácnosti začal/a pečovat z důvodu uzavření školy vydává a potvrzuje škola pro žáky z budovy A v kanceláři školy v přízemí, pro žáky z budovy B v kanceláři školy v 1. poschodí v čase:

Pondělí - pátek 8:00 - 12:00

Zvoňte na kancelář, ohlašte se mikrofonem a vyčkejte před budovou. Děkujeme.

Pro konzultace a elektronické žádosti volejte na 499 320 901 nebo pište na:

  • budova A dana.safkova@zsschsady.cz
  • budova B marcela.sulikova@zsschsady.cz
    nebo zdenka.hauserova@zsschsady.cz

15. března 2020

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření
Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování.

Školní jídelna při ZŠ Schulzovy sady je proto od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena pro cizí strávníky. Dříve zakoupené a objednané obědy budou automaticky odhlášeny. Pro případné vracení peněz bude pokladna v přízemí otevřena od 11:30 do 12:30 hodin.

Stravování pro zaměstnance pokračuje bez přerušení. Obědy budou vydávány v čase od 12:00 do 13:00 hodin.


13. března 2020

Vážení žáci a rodiče,
během uzavření školy bude vzdělávání v naukových předmětech probíhat náhradním způsobem prostřednictvím internetu. V programu Bakaláři najdete v Přehledu výuky informace o učivu, kterému by se žáci měli věnovat. Prostřednictvím Domácích úkolů vás budou učitelé informovat o studijních materiálech a vzdělávacích zdrojích. V některých případech budou vyžadovat zpětnou vazbu textovou formou a/nebo souborem v příloze. V prostředí Bakalářů budeme mít všichni přehled a evidenci o aktivních a již hotových úkolech.
Domácí práce a úkoly by měly mít stejný rytmus, jaký určoval rozvrh vyučovacích hodin.
Žáci, snažte se pracovat pravidelně a svědomitě, nyní nejde o známky, ale o to, co se naučíte, co budete umět.
Rodiče, děkujeme vám za podporu svých dětí při učení i za částečné přejímání role učitele. Vzdělávání na dálku se nyn í učíme všichni, buďme k sobě navzájem tolerantní a shovívaví k případným nedostatkům. Důležitá je aktivita a vytrvalost.
Naší snahou je žáky nepřetěžovat. Budeme opakovat, procvičovat a v malých dávkách postupovat v novém učivu tam, kde je to možné.
Prosím, snažte se řídit pokyny jednotlivých vyučujících, v případě potřeby je kontaktujte přes Komens.
Pro usnadnění práce s elektronickým odevzdáváním domácích úkolů připojujeme jednoduchý manuál.

Mgr. Ivan Jugl a Ing. David Sedláček

12. března 2020

Zákaz byl nouzovým stavem rozšířen o další formy prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vláda zakazuje od 12. března 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb (např. sportoviště). Z uvedeného důvodu ZŠ Schulzovy sady uzavírá dnešním dnem tělocvičny a hřiště.

Lyžařský výcvik žáci dokončí a vrátí se zítra v plánovaném čase. Třídní učitelé umožní žákům vyzvednutí věcí ze šatních skříněk.


10. března 2020
Bezpečnostní rada státu dnes ráno rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra 11. 3. 2020 tedy děti nemají do odvolání chodit do školy.

Z Mimořádné opatření MZ ve věci uzavření škol a školských zařízení opatření vyplývá:

  • Zakazuje se osobní přítomnost žáků v ZŠ a všech školských zařízeních (DDM, DM a internáty, PPP, SPC, ŠD, ŠJ, ŠK apod.)
  • Školní jídelny mohou nadále fungovat, ale pouze pro zaměstnance a cizí strávníky, ne pro žáky.

Pokud se jedná o žáky 7. A a 7. B na lyžařském výcviku - MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.).

Dospělí strávníci si obědy odhlašují sami, děti jsou odhlašovány automaticky jídelnou až do opětovného nástupu do školy.

Zároveň se ruší všechny plánované školní akce včetně Ze školky do školy 12. 3. a Dne otevřených dveří 19. 3. 2020.

Doporučujeme všem sledovat pro další zprávy informační systém Bakaláři - Komens, webové stránky školy: http://www.zsdknl.cz/ a e-mailovou komunikaci.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy
Volnočasové aktivity

Vážení rodiče, milé děti,
aby vám čekání na návrat do školy rychleji utekl, naše milá paní psycholožka přidává seriál tipů na společné strávení následujících dní. Nejedná se v žádném případě o domácí úkoly, ale spíše o inspiraci ke hrám, povídání a dalším činnostem, které spolu můžete doma vyzkoušet.


Budoucím šesťákům

Zařazování žáků do 6. tříd 2019/20

.. více informací


Ocenění společnosti Scio

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2019/20:
9. ročník: ČEJ - Anna Sedláčková, Eliška Němečková;
MAT - Eduard Beneš


Články z novin


Školní rok 2019 - 2020

..zobrazit všechny články z novin

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady