Tradiční ples školy

Tradiční ples školy
Zajímavá přednáška

Přednáška pro rodiče


Sboráček a další se zapojili!

Naše škola Schulzovy sady se zapojila 13. listopadu do světového dne laskavosti.

Plakát JSEMLASKAVEC

Sboráček zazpíval ve Dvorské Diakonii a 5.C s 2.C vystoupily a zazpívaly v Domově sv. Josefa v Žirči.


.. celý článek


Ocenění společnosti Scio

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2017: Michaela Hrnčířová, Veronika Mertlíková, Kateřina Petržíková (všechny 9.B).

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2018: 5. ročník: MA - Petr Holubec.


Články z novin


školní rok 2018 / 2019

..zobrazit všechny články z novin

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady