Tradiční divadelní vystoupení

Školní akademie budovy B

Školní akademie budovy B se uskuteční v úterý dne 4. 12. v Hankově domě. Představení pro veřejnost budou od 15 hod a od 17 hod, vstupné činí 70 Kč. Vstupenky s místenkami se budou prodávat od 19. 11. v kanceláři školy na budově B (první poschodí vpravo). Přijďte podpořit své děti! Těšíme se na Vaši návštěvu!


Sboráček a další se zapojili!

Naše škola Schulzovy sady se zapojila 13. listopadu do světového dne laskavosti.

Plakát JSEMLASKAVEC

SBORÁČEK V DIAKONII

Happeningu se zúčastnil pěvecký sbor Sboráček a navštívil seniory v Diakonii. Děti jim přišly zatancovat a zazpívat několik písniček a k tomu je obdarovaly sladkým překvapením.

5.C A 2.C V DOMOVĚ SV. JOSEFA

Den dobrých skutků žáci jeli zvěstovat svým nápaditým vystoupením se zpěvem o zvířátkách klientům Domova svatého Josefa v Žirči a současně je obdarovali vlastnoručně upečeným štrůdlem.


Více fotografií ve Fotogalerii .


Ocenění společnosti Scio

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2017: Michaela Hrnčířová, Veronika Mertlíková, Kateřina Petržíková (všechny 9.B).

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2018: 5. ročník: MA - Petr Holubec.


Články z novin


školní rok 2018 / 2019

..zobrazit všechny články z novin

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady