Rozmístění tříd a kabinetů

Uspořádání tříd a kabinetů pro školní rok 2018/2019

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady