Projekt FABER 2008

V pondělí 24.listopadu 2008 se žáci opět zábavnou formou seznamovali s historickými fakty v projektu FABER. Letošní téma bylo: Jak rychtář kata oženil aneb veselé a poučné povídání o historii zadních řemesel.

projekt FABER

Na žáky 4. - 9. ročníku čekal didaktickodivadelní pořad o historii práva, soudnictví, tortury, zločinu a trestu. Žáci si doplnili dějepisné znalosti, dozvěděli se, jaké tresty a za co se udělovaly ve středověku, co se muselo udělat, aby byl zločinec dopaden, odsouzen a potrestán, co dělali kat, rychtář, krevní písař, právní pacholci a konšelé. Před žáky se ale objevila i řada mučících a popravčích nástrojů, které si mohli prohlédnout ( a někteří i vyzkoušet).

Protože celé představení bylo vedené humorným způsobem, nikdo se nebál. A mnozí si určitě příště vybaví, co se ve středověku skrývalo za pojmy taškář, šibal nebo pranýř.

Mgr. Alena Dušková