Martin na bílém koni letos nepřijel,

ale přesto jej během soboty 14. listopadu přišlo tradičně do ZŠ Schulzovy sady přivítat na 140 zvídavých a odvážných předškoláků a jejich starších kamarádů. Žáci vyšších tříd se svými učiteli pro ně ve třídách na dvanácti stanovištích připravili řadu vzrušujících aktivit, kdy si děti vyzkoušely svoji mrštnost, paměť, důvtip, zručnost i odvahu. Jen si zkuste proběhnout překážkovou dráhu, kreslit na počítači, hrát na bicí nástroje nebo si pohladit hroznýše!

Martin na bílém koni

Ztracené síly nabrali unavení účastníci díky pravému školnímu čaji a perníku. Každý soutěžící za svoji snahu získal písmenko do tajenky, která jej nasměrovala do parku. A tam bylo najednou "Martinů" plno. Na soutěžící čekali tři koníci a na jejich hřbetě si mohli vyzkoušet, jaké je to být "Martinem".

Martin na bílém koni

Domů si pak děti odnášely nejen pamětní list, perníkového jezdce, ale hlavně kupu zážitků a dojem, že škola je vlastně zajímavé místo.

Poděkování patří aktivistům z Městského psího útulku, pracovníkům ZOO, kuchařkám školní jídelny, Mgr. Pavlíně Fléglové a dalším pedagogům a žákům ZŠ Schulzovy sady za přípravu a organizaci povedeného setkání.

Mgr. Ivan Jugl


Více fotografií ve Fotogalerii .


Článek na serveru www.kralovedvorsko.cz .