Pyjama Fashion Show 4.A

V rámci zpestření a procvičení anglického jazyka jsme natočili se skupinou žáků ze třídy 4.A krátké video nazvané Pyjama Fashion Show. Žáci se na přípravě videa aktivně účastnili. Na zadané téma jsme společně připravili text k módní přehlídce, který jsme nanečisto několikrát zkoušeli. Děti se aktivně zapojily a vymýšlely, jakým způsobem by přehlídka šla vylepšit. Například moderátoři Štěpánové Chrobok a Vávra si přinesli klobouky a mikrofon. Celou přehlídku jsme trénovali v průběhu cca třech vyučovacích hodin.

Pyjama Fashion Show 4.A

Žáci třídy 9. C zpracovali video v rámci výuky informatiky. Na úpravu použili program Movie Maker. K práci měli daný krátký scénář, který uváděl, co by asi měl sestřih obsahovat. Při úpravách žáci pracovali se střihem, vložili titulky, fotografie a někteří žáci použili hudbu na podbarvení atmosféry.

Myslím, že si děti jak čtvrtých i devátých tříd práci užily a také vidí za sebou pěkný výsledek své práce.

Mgr. Jitka Mácová, Mgr. Petr Pavelka