Putování za Slovany na Kunětické hoře

Začátkem června jsme se vydali na poslední exkurzi v tomto školním roce. Po nekonečných lijácích nás ráno přivítalo sluníčko a stalo se naším věrným průvodcem po celý den. Naše cesta směřovala na Kunětickou horu na Pardubicku a svět byl hned krásnější.

Putování za Slovany na Kunětické hoře

Skupina nadšenců agentury Armentum Hradec Králové nás sem pozvala na Putování za Slovany.

Putování za Slovany na Kunětické hoře

Putování za Slovany na Kunětické hoře

Čekal nás tříhodinový výukový program, v jehož průběhu jsme byli hravou formou seznamováni s kulturou dávných Slovanů. Součástí programu byly kromě hraného divadelního představení ukázky raně středověkých řemesel a další aktivity, do kterých jsme se mohli zapojit. Vyzkoušet jsme si tak mohli tkaní na vertikálním stavu, výrobu jednoduché misky na hrnčířském kruhu či fragmentu kroužkové košile. Obléknout jsme si mohli i jednotlivé části středověkého oděvu včetně zbroje. Nejvíce nás ale lákala možnost zahrát si na Bivoje a skolit nejstarší dálkovou zbraní v dějinách lidstva – oštěpem – figurínu divočáka. Prohlédnout jsme si pak mohli celý hrad a prozkoumat nejen sklepení s archeologickými vykopávkami, ale i hlavní sál střežený drakem, mučírnu se sbírkou hrůzných nástrojů, hladomornu a další prostory. Nejkrásnější pohled na široké okolí se otevřel pro ty z nás, kteří vystoupali nekonečnou řadu schodů až do okrouhlé věže. Není divu, že po takovémto výkonu nám řádně vyhládlo. Komu nevyhovovala nabídka zde na hradě, měl slíbeno možnost občerstvení v podhradí na parkovišti. Sešli jsme sem podél obory, ve které se chová vysoká zvěř, takže jsme měli možnost spatřit i jeleny, daňky a muflony.

Putování za Slovany na Kunětické hoře

Odpočinuli jsme si, pokoukali, pojedli a hurá domů. Tak zase někdy příště!

žáci 6.C a tř. uč. D. Luňáková


Více fotografií ve Fotogalerii .