Žáci 1. stupně na Stezce lesního moudra

Na 13. října připravili pracovníci Lesů ČR, městského úřadu, klubu Natura a dalších organizací v parku Schulzovy sady Stezku lesního moudra. Školáci putovali po jednotlivých stanovištích a dovídali se mnoho zajímavého a poučného ze života v přírodě a také o její ochraně.

Sokolníci představili dětem dravce, na dalších stanovištích bylo připraveno povídání o hmyzu, rostlinách a ptactvu. V horní části parku byla připravena trať dlouhá 112 m. Děti měly za úkol tuto trať zdolat co nejdříve, jako by prchaly před nejvyšším stromem světa dlouhým právě 112 m. Následoval hřbitov odpadků. I malé děti zarazilo, jak dlouho se v přírodě bude rozkládat plast, dětská plenka, nebo skleněná láhev. Děti se poučily o třídění odpadků a využití různých odpadových materiálů, o různých druzích dřeva, ztloukly si krmítko pro ptáky, svezly se na ponících, soutěžily ve skákání v pytlích, vyzkoušely lov ryb i chůzi na chůdách. Na závěr školáci vyplňovali soutěžní anketu a mohli si zatočit kolem štěstí.

Celá akce se vydařila a děti odcházely z lesa spokojené se spoustou nových poznatků. Poděkování patří všem organizátorům za přípravu této zdařilé akce.

Mgr. Pavlína Špatenková


Více fotografií ve Fotogalerii .