Aplikovaná fyzika 8 – HOTOVO!

Dílo se podařilo! Chlapci z 8. ročníku, kteří v uplynulém školním roce docházeli na volitelný předmět Aplikovaná fyzika, dosáhli svého cíle. Úspěšně dokončili stavbu RC modelů a dostali příležitost je prakticky vyzkoušet za letu. Přestože nějaké havárie nastaly, ukázalo se, že úsilí věnované stavbě nebylo zbytečné. Protože chlapci si mohli své modely odnést domů, věřím, že někteří z nich se budou po opatření nezbytného vybavení s modelem dále učit létat a propadnou kouzlu leteckého modelářství. Pokud ne, tak alespoň získali cenné zkušenosti při práci s různými materiály, lepidly, barvami a získali znalosti, které se do běžných hodin fyziky nevešly.

letani

letka

Doufám, že v následujícím školním roce budou osmáci stejně úspěšní, protože předmět Aplikovaná fyzika pokračuje.

Mgr. Petr Pavelka