Technická výchova na ZŠ Schulzovy sady

V poslední době se často ozývají hlasy o vážném nedostatku zaměstnanců v technických oborech a řemeslech. V naší škole proto cítíme povinnost nabídnout žákům aktivity s technickým zaměřením.

V minulém školním roce jsme vybavili školní dílnu z prostředků získaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci klíčové aktivity Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Žáci 6. a 7. ročníků tak získali možnost pracovat nejen s ručním, ale i elektrickým nářadím a malými stroji v dílně vybavené novými pracovními stoly. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se žákům práce v novém prostředí velmi líbí.

POPIS

Již čtvrtým rokem nabízíme našim žákům možnost docházet na modelářský kroužek. Letos se přihlásilo 13 chlapců. Kroužek je zaměřen na stavbu létajících leteckých modelů z klasických materiálů jako je balsa, smrk, překližka. Pro kroužek používáme vlastní dílnu vybavenou stolní vrtačkou a elektrickou lupínkovou pilou.

Pro tento školní rok se nám podařilo zajistit dvě zcela nové aktivity. První z nich je výuka základů robotiky a druhá tisk na 3D tiskárně.

POPIS

Pro výuku základů robotiky jsme vytvořili projekt nazvaný „Motivujeme své žáky k technickému vzdělání“. K finančnímu zajištění projektu jsme získali grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Polytechnická výchova a vzdělávání“. Ze získaných prostředků jsme zakoupili šest robotických stavebnic LEGO Mindstorms Education a sadu rozšiřujících dílů. Nyní připravujeme metodické postupy, cvičení a úkoly. Od druhého pololetí pak počítáme s výukou v rámci hodin informatiky v 8. ročníku. Věříme, že se žáci hravou formou seznámí s v dnešní době významným technickým oborem, zlepší svoji manuální zručnost a při programování robota také logické a algoritmické uvažování. Přidanou hodnotou projektu pak je možnost využití robotických modelů při výuce jiných předmětů, zejména fyziky.

POPIS

Vzhledem k velké popularitě 3D tisku v posledních letech jsme se rozhodli zakoupit domácí tiskárnu Poseidon DUO české výroby. Do zájmového kroužku 3D tisku se přihlásilo 12 žáků sedmého až devátého ročníku. Tito zájemci se v průběhu školního roku naučí základům ovládání tiskárny a práci s potřebným počítačovým softwarem, nejprve na již připravených modelech, které si sami vyhledají v internetových databázích. Dalším krokem bude vytváření vlastních návrhů pomocí programů typu CAD (počítačem podporované designování). Věříme, že v žácích probudíme zájem o moderní technologie a zábavnou formou získají schopnosti a dovednosti, které jim mohou významně pomoci při budoucím profesním uplatnění v nejrůznějších technických oborech. První zdařilé výrobky a práci s tiskárnou žáci předvedli na akci Martin na bílém koni.

Protože kvalitní technická výchova je po všech stránkách náročná, obracíme se na čtenáře Novin královédvorské radnice, kteří mohou a chtěli by, s prosbou o případnou materiální nebo finanční podporu. Kontakt: skola@zsschsady.cz, telefonu: 499 320 901 nebo osobně přímo ve škole. Děkujeme.

Mgr. Petr Pavelka, Mgr. Jakub Novák