Vstupte bez klepání

Tak jako předchozí roky i letos uspořádaly Lesy ČR a naše ZŠ Schulzovy sady Den lesů na Hájemství. Počasí nám tentokrát nepřálo, ale přesto se na osm set dětí a dospělých rozjelo do lesní osady zjistit něco nového o přírodě, o lese a životě v něm.

Vstupte bez klepání

Za zvuku lesních rohů byli všichni přivítáni v areálu. Městské lesy nám předvedly lesní techniku a práci koně jako pomocníka člověka. Se životem včel a dravců nás seznámila Česká lesnická akademie Trutnov. Nechyběla jízda na ponících jezdeckého oddílu Nemojov, vaření čaje z přírodnin a výtvarné dílničky DDM Jednička, zajímavosti ze života v KRNAPu a ZOO Dvůr Králové n/L. Odbor životního prostředí MÚ poučil děti o správném třídění odpadů. Na připravených stanovištích se děti také seznámily s mineralogií nebo základy rybářství. Řád sv. Huberta připravil zastavení s myslivostí, kde pro mnohé byl dotek se skutečným parožím a kožešinou nezapomenutelným zážitkem. Každý si zde našel něco, co ho opravdu bavilo a zajímalo. Nechybělo ani nějaké to sportovní vyžití - házení šipkami, hod na cíl, skok do písku, běh 112 metrů. Zajímavostí bylo i vyřezávání motorovou pilou z jednoho kusu kmene, tentokrát se před očima účastníků objevoval vlk a kůň.

Vstupte bez klepání

Krátkou cestou po okolním lese provázeli žáci devátých ročníků naší školy. Pro děti si připravili soutěže, úkoly i zajímavosti ze života rostlin a živočichů, se kterými se můžeme setkat na Hájemství. Úsměv na tváři vykouzlil účastníkům malý dáreček od Lesů ČR. A kdo se drobného deště nezalekl, ten si i opekl buřtík, rohlík či chleba u připraveného ohniště.

Velké poděkování patří všem, kteří se i přes nepřízeň počasí na přípravě a průběhu akce podíleli.

Bc. Jana Paulusová Fišerová


Více fotografií ve Fotogalerii .