Školní družina

Pedagogická práce ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času..

Děti v naší ŠD odpočívají a rekreují se při pohybu venku, společných i individuálních hrách, besedách a soutěžích. Při výběru zájmových činností záleží na věku dětí, ale snažíme se kreslit, sportovat, zpívat i tancovat, vytvářet v dětech kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě.

Nedílnou součástí práce ŠD je příprava na vyučování, upevňování hygienických návyků a zásad slušného chování. Klademe důraz na vzájemnou pomoc a ohleduplnost.

Pro zpestření činnosti připravujeme besedy, exkurze, víkendové výlety i vícedenní pobyty.

Vychovatelky ŠD se snaží rozvíjet dětské schopnosti, povzbuzovat je ke všem činnostem, dát prostor tvořivosti, dbají na harmonický vývoj a seznamují děti s přiměřeným hodnotovým systémem.


Poplatek za školní družinu

Pro školní rok 2017-18 je stanoven poplatek 500,- Kč za celý školní rok. Platbu za školní družinu předávejte vychovatelce svého dítěte. Poplatek je splatný do konce září daného školního roku.


Vychovatelky ve školních družinách

Vchod hlavní (budova B):

Vchod od pošty:


Provoz:


Měsíční plány školní družiny

ČERVEN 2018

..zobrazit historii plánů


Kontakt:

Telefony vychovatelek v provozu mimo dny školního volna pro volání od 14:30 - 16:30 hod. V jinou dobu zasílejte pouze SMS. Děkujeme.


Kroužky školní družiny

V letošním školním roce mohou děti navštěvovat osm kroužků při školní družině.


Projekt školní družiny 2017 - 2018

Bublinky

CELOROČNÍ DRUŽINOVÁ HRA

BUBLINKY - DRUŽINOVÉ SVÁTKY

Všichni máme rádi svátky a s chutí je slavíme. Hlavně ty osobní a rodinné – jako jsou jmeniny a narozeniny. Svátků je v kalendáři opravdu hodně. Některé se jen připomínají větičkou. Jiné znamenají volný den. Mnohé svátky – jako například VELIKONOCE, MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ, VÁNOCE, NOVÝ ROK – jsou dokonce světové. Zdá se, že svátků je opravdu dost. A to naši předkové oslavovali mnohem více! V prahistorii třeba každý úspěšný lov, později vydařenou úrodu...

Družinovými svátky chceme dětem připomenout a oslavit na první pohled docela obyčejné věci: výtvarné tvoření, rukodělné činnosti, česká říkadla, lidová rčení a přísloví, znamení a pověry, pranostiky, znamení zvěrokruhu, hádanky, lidové písničky, české tradiční pohybové hry a skupinová cvičení.

Pohodu a příjemnou zábavu s malým "poučením" nabízí DESET vskutku originálních "BUBLINKOVÝCH SVÁTKŮ". Je to letošní podoba tradiční celoroční hry.

Podrobný program jednotlivých měsíců

eTwinnning

eTwinnning

Projekt Krajina Zelenkovo:


Řád:


Přihláška:


Fotografie:


Akce a články: