Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Výzva OP VVV Šablony II

Výzva OP VVV

Operační Program - Věda, výzkum vzdělávání

plakát Šablony II

V rámci tohoto grantu dostala škola finanční prostředky na školení učitelů, mentoring, rozšíření a zkvalitnění výuky formou volitelných předmětů a dělených hodin, nákup učebních pomůcek, činnost školního psychologa apod.

Aktivity projektu: