Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

eTwinnning

eTwinnning

Projekt Krajina Zelenkovo:


Předchozí projekty:

Spolupráce se zahraničními školami:

Výměnné práce žáků: