Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Dotační programy Královéhradeckého kraje

logo KHK

DOTAČNÍ PROGRAM 16SMV05 – Polytechnická výchova a vzdělávání


DOTAČNÍ PROGRAM 16SMV02 – Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů