Účast/partnerství v projektech, grantech, dotacích EU

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT.

V rámci tohoto rozvojového programu dostala škola finanční prostředky na dopravu na plavecký výcvik žáků třetího ročníku, který je podle ŠVP povinnou součástí výuky tělesné výchovy.