18. 9. 2018 Stavbaři zahájili betonáž schodišťové věže a pracují na střeše školy

rekonstrukce budovy

Již více než měsíc pokračují práce na rekonstrukci budovy A ZŠ Schulzovy sady. Okolo budovy je postaveno lešení a nad ní se tyčí jeřáb, který ulehčuje rekonstrukci střechy a dopravu materiálu na stavbu. Zahájena byla kontinuální betonáž a stavbaři pracují na demontáži střešní krytiny.


.. informace MěÚ


14. 9. 2018 Upozornění v souvislosti s rekonstrukcí ZŠ Schulzovy sady

rekonstrukce budovy

V pondělí 17. září zahájí stavbaři již dříve avizovanou kontinuální betonáž schodišťové věže u rekonstruované budovy A ZŠ Schulzovy sady. Kvůli technologickému postupu betonáže budou podle předpokladu zhotovitele deset dní pracovat nepřetržitě, tedy čtyřiadvacet hodin denně. V této souvislosti upozorňujeme občany, že může občas dojít ke zvýšení hlukové zátěže. Děkujeme za pochopení.

.. informace MěÚ


20. 8. 2018 Základní škola Schulzovy sady 2018 / 2019

V srpnu 2018 po dlouhých měsících příprav začíná rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady. Škola by měla během roku získat nové odborné učebny a další prostory v podkroví nad hlavní budovou i nad tělocvičnou a jejich kompletní vybavení, novou střechu, výtahovou věž k zajištění bezbariérovosti, novou konektivitu (připojení k internetu a základ moderní počítačové sítě).

rekonstrukce budovy

Proto musíme udělat některé organizační změny, abychom umožnili stavební práce a zároveň zajistili výuku v bezpečném prostředí.

Z tohoto důvodu stěhujeme třídy 2. A, B, 3. A, B a 4. A, B ve školním roce 2018 / 2019 na nové pracoviště v bývalé základní škole v Komenského ulici č. 795. V první den nového školního roku 3. září před 8,00 hodin budou čekat třídní učitelky na své žáky před budovou v Komenského ulici, aby společně vstoupili do nových prostor.

Škola ve spolupráci se školní družinou a Městskou policií vytvoří dobré podmínky pro bezpečnou cestu do školy. Do školní jídelny a do družiny budou děti chodit s pedagogickým doprovodem.

S řadou změn a omezení se po dobu trvání stavby budou muset vypořádat také ostatní žáci a zaměstnanci školy, kteří budou trávit školní rok v rekonstruované budově.

Věříme, že k těmto nezbytným změnám přistoupí žáci, jejich rodiče i pracovníci školy s pochopením a podpoří vznik lepších podmínek pro vzdělávání, které v budoucnu budou sami využívat.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


.. celý dokument


3. 9. 2018 Výzva ředitele školy

Vážení rodiče žáků školy, vážení strávníci školní jídelny, vážení občané,
v důsledku probíhajících prací na rekonstrukci školy se značně komplikuje provoz a omezuje možnost parkování ve Školní ulici.

neparkovat prosím

Proto se na vás obracíme s výzvou, abyste omezili zajíždění do Školní ulice a k dopravě a vyzvedávání dětí stejně jako k návštěvě školy nebo školní jídelny využívali veřejných parkovišť v okolí (u pošty, proti papírnictví, u Šindelářské věže).

Smyslem minimalizace pohybu automobilů ve Školní ulici je zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy