Úpice bratří Čapků

V letošním školním roce se žáci ZŠ Schulzovy sady opět zúčastnili výtvarné a literární soutěže, kterou pořádá Klub přátel bratří Čapků a město Úpice. Soutěž má regionální charakter. Každoročně kreslíme a píšeme na téma některé z Čapkových pohádek. Letošní práce se týkaly Velké policejní pohádky. Děti samy vymýšlely pohádku, ve které by alespoň jednou z postav byl policista. Při hodinách výtvarné výchovy jsme se snažili o návrh na obálku sborníku. Jaký sborník? Sborník vybraných prací. Vychází vždy po vyhodnocení soutěže a je přehlídkou oceněných výtvarných a literárních děl. A my jsme si pro něj opět jeli.

Byli jsme pozváni na vyhodnocení soutěže dne 24. května do městského sálu v Úpici. A kdo tam se mnou jel? Jiří Štefáček ze 6.B, který si zasloužil 1. místo za pohádku Lakotný strýc, a Milan Zilvar, který si odnesl cenu za 3. místo za Policejní pohádku. Již počtvrté se nám podařilo umístit naše vítězné obrázky přímo na obálku sborníku. Jejich autorkami jsou Johana Chroboková a Veronika Brdlíková z 9.B. Program pro oceněné mladé umělce byl bohatý. Výtvarníci zhlédli výstavu Jaroslava City v Městském muzeu J. W. Mezerové. Malí spisovatelé diskutovali se členy poroty nad svými nápady a ispiracemi. Po slavnostním předání cen jsme měli chvíli čas, a tak jsme vnikli do domku, kde pobývala rodina Čapkova, když malý Karel chodil do Základní školy v Úpici. Prohlédli jsme si rodinné fotografie pouze v chodbě domu, jelikož ostatní místnosti jsou v současné době v užívání Policie ČR. Snad by se Čapek nezlobil, když sám měl velmi rád detektivní zápletky ve svých Kapesních povídkách.

Úpice bratří Čapků

Děkuji tímto Vám, všem žákům, kteří jste do soutěže přispěli svou vlastní pohádkou, a velmi se těším na další spolupráci v příštím roce. Snad se najde i nějaký šikovný výtvarník, který se zapíše do historie příštího, již 25. ročníku.

Mgr. Jitka Baudischová