Ekomládě 2019

Ve středu 9. října se žáci ZŠ Schulzovy sady zúčastnili soutěže Ekomládě, kterou každoročně pro žáky základních škol pořádá Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice. Letošní, již osmnáctý, ročník měl název Živá voda.

Naši deváťáci sestavili dvě čtyřčlenná družstva. Ta v průběhu soutěže plnila na několika stanovištích v areálu Zemědělské akademie nejrůznější úkoly. Patřilo mezi ně například poznávání vodních živočichů a rostlin, zajímavé chemické a fyzikální pokusy, koloběh vody v přírodě, správné nakládání s odpady, ale také matematická úloha. Pedagogický doprovod soutěžících mezitím navštívil školní statek, na kterém se žáci akademie učí praktickým dovednostem v chovu hospodářských zvířat.

Obě naše družstva v soutěži úspěšně obstála. Družstvo ve složení Iva Krejcarová, Eliška Němečková, Ondřej Palan a Anna Sedláčková dokonce obsadilo krásné třetí místo celkového pořadí, za což si ze soutěže, kromě zajímavých zážitků a nových poznatků, odvezlo také sladkou odměnu v podobě dortu.

Všem soutěžícím za předvedené výkony děkujeme a těšíme se na další ročníky této soutěže.

Mgr. Jakub Novák